Bengtsforshus AB:s officiella hemsida. Naturnära och centrala lägenheter på sex olika orter.

Bengtsforshus AB tar över Gula villan i Bengtsfors

Flygfoto över Bengtsfors med gula villan i mitten. Foto: Niklas Eriksson

Bengtsfors kommun överlåter fastigheten Lantmätaren 1 (kallad Gula villan) till Bengtsforshus AB, som bedöms ha bättre förutsättningar att förvalta kommersiella lokaler och utveckla fastigheten så att den är attraktiv för fortsatt användning.

Förslaget till detaljplan för Bengtsfors centrum som beräknas antas i oktober 2019 innebär att användingen av fastigheten breddas från nuvarande allmänt ändamål till centrum och bostäder. Delar av fastigheten som enligt detaljplanen utgör allmän platsmark kommer efter en fastighetsreglering att tillhöra kommunens gatufastighet Bengtsfors 3:43.

Fastigheten Lantmätaren 1, i dagligt tal kallad Gula villan, har funnits med bland de fastigheter som diskuterats som möjliga för Bengtsfors kommun att sälja. En värdering har genomförts, som resulterat i ett marknadsvärde om 1,4 miljoner kronor.

Köpeskillingen uppgår till 1,4 miljoner kronor och därutöver ska Bengtsforshus AB stå för kostnaden för efterföljande lantmäteriförrättning.

Publicerat av: Sofia Magnusson
Publicerad: 2019-09-05

Dela
 Skriv ut

Kontakta oss

KUNDTJÄNST OCH ADMINISTRATION
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag: 8.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 9.30-12.00
Telefon: 0531-52 68 60, 52 68 61
E-post: bengtsforshus@bengtsfors.se

FELANMÄLAN
Telefontid: 8.00-10.00 samt 14.00-15.00
Telefon: 0531-52 69 00
E-post: felanmalan.bhus@bengtsfors.se

JOUR (vardagar efter 16.00 och helger)
Telefon (värme-, vatten- eller elfel etc.): 0709-83 28 66
Telefon (störning, dörröppning vid borttappad nyckel:
010-470 53 00

BESÖKS- OCH POSTADRESS
Källebergsgatan 1
666 30 Bengtsfors


Bengtsforshus AB

Bengtsforshus AB är det kommunala bostadsbolaget i Bengtsfors kommun. Vi är medlem i Sveriges allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsbolag över hela landet.

Bengtsforshus förvaltar cirka 850 lägenheter på sex orter.