Bengtsforshus AB:s officiella hemsida. Naturnära och centrala lägenheter på sex olika orter.

Björkdungen 5 – i startgroparna

Skiss - vy från Södra vägen /ARKITEMA ARCHITECTS

Nu startar processen med att bygga ett nytt hyreshus på fastigheten Björkdungen 5 i centrala Bengtsfors. I bottenvåningen kommer Folktandvården att ha sin verksamhet och de övriga våningarna ska inrymma elva stycken tvårums- och trerumslägenheter med balkong till varje lägenhet.

Byggnaden planeras att uppföras i massivt trä vilket har flera fördelar, bland annat krävs lite energi, avfallet är obetydligt och koldioxidutsläppen låga. Byggnadsmaterialet trä ger också minskat buller och därmed trevligare innemiljö, berättar Pär Nilsson, VD för Bengtsforshus.

Dock kommer den understa våningen och hisschaktet att uppföras i betong av byggtekniska skäl. Vi kommer att bygga ett energisnålt hus där hushållselen kommer att drivas av solceller på taket, fortsätter han.

Upphandling nästa steg

Nästa steg i projektet blir att ta fram ett förfrågningsunderlag för att få tag på någon entreprenör som kan utföra byggnationen. Förfrågningsunderlaget kommer att bli klart under hösten och tanken är att det ska läggas ut för upphandling i december månad.

Kontorsmoduler vid Nygård

I väntan på att Folktandvården kan flytta in i nya Björkdungen, placeras kontorsmoduler vid Nygård. Modulerna kommer att användas av administrativ personal och frigör på så vis behandlingsrum i den trångbodda verksamheten inom Närhälsan. Modulerna är placerade söder om Nygård i anslutning till parkeringen vid Centrumvägen.

Preliminär tidsplan

Förhoppningsvis kommer en byggstart att kunna ske under våren 2020 och om allt går enligt planen så kommer bygget att stå klart någon gång efter sommaren 2021.

Publicerat av: Sofia Magnusson
Publicerad: 2019-09-05

Dela
 Skriv ut

Kontakta oss

KUNDTJÄNST OCH ADMINISTRATION
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag: 8.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 9.30-12.00
Telefon: 0531-52 68 60, 52 68 61
E-post: bengtsforshus@bengtsfors.se

FELANMÄLAN
Telefontid: 8.00-10.00 samt 14.00-15.00
Telefon: 0531-52 69 00
E-post: felanmalan.bhus@bengtsfors.se

JOUR (vardagar efter 16.00 och helger)
Telefon (värme-, vatten- eller elfel etc.): 0709-83 28 66
Telefon (störning, dörröppning vid borttappad nyckel:
010-470 53 00

BESÖKS- OCH POSTADRESS
Källebergsgatan 1
666 30 Bengtsfors


Bengtsforshus AB

Bengtsforshus AB är det kommunala bostadsbolaget i Bengtsfors kommun. Vi är medlem i Sveriges allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsbolag över hela landet.

Bengtsforshus förvaltar cirka 850 lägenheter på sex orter.