Bengtsforshus AB:s officiella hemsida. Naturnära och centrala lägenheter på sex olika orter.

Hyresgästundersökning visar...

Staplarna visar andelen som angivit svarsalternativet bra eller mycket bra för respektive område. Värmekomforten under sommarhalvåret och möjligheten att agera miljömedvetet upplevs fungera väl, medan det finns förbättringar att göra vad gäller underhåll, utrustning och värmekomfort övriga delar av året. Klicka på bilden för att göra den större.

Nu har vi fått resultatet av den hyresgästundersökning som genomfördes bland våra hyresgäster i början av sommaren. Svaren kommer att användas i vårt utvecklingsarbete för att ge dig ett bra boende.

– Det här är första gången vi gör en mer ingående kundmätning men vi planerar en regelbunden fortsättning för att kunna följa utvecklingen av vårt arbete, säger Bengtsforshus VD Pär Nilsson.

Här följer en sammanfattning av undersökningen uppdelat på några av de frågeställningar som gjordes.

Service och bemötande

På frågan om våra telefon- och besökstider, tillgänglighet, att få åtgärder genomförda, bemötande och information svarade 82,4 procent att de upplever ett bra bemötande och att de tas på allvar. De punkter vi behöver förbättra är att hålla våra löften till er hyresgäster och vidta åtgärder enligt era synpunkter. Information om åtgärder i fastigheten och närområdet samt allmän information behöver vi också bli bättre på.

Trygghet och grannar

Undersökningen visar att 76,1 procent känner sig trygga med sitt boende. 86,9 procent är mycket nöjda med grannarna, medan 57,8 procent känner en oro för säkerheten kring förråden och risken för inbrott där. Slutsatsen är att vi behöver se över säkerheten kring parkeringsplatser och mot inbrott överlag.

Städning och skötsel

Drygt två tredjedelar tycker att städning och skötsel överlag är bra eller mycket bra. Många är nöjda med möjligheten till källsortering (82,8 procent) och 78,4 procent är nöjda eller mycket nöjda med sandning och snöröjning vintertid. Tillsyn och städning av vind, förråd och tvättstuga behöver förbättras.

Hjälp när det behövs

79,3 procent tycker att ni får hjälp när ni behöver. Frågorna i det här avsnittet handlade om att anmäla fel, få felet reparerat, få bekräftelse när felet är fixat, åtgärdens kvalitet samt hur bovärdar/reparatörer städar upp efter sig. Nöjdast är ni hyresgäster med möjligheterna att anmäla fel och kvaliteten på utförda årgärder och reparationer.

Cirka hälften av våra hyresgäster deltog i hyresgästundersökningen som genomfördes med hjälp av företaget Aktivbo.

Publicerat av: Anna Sandström
Publicerad:

Dela
 Skriv ut

Kontakta oss

KUNDTJÄNST OCH ADMINISTRATION
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag: 8.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 9.30-12.00
Telefon: 0531-52 68 60, 52 68 61
E-post: bengtsforshus@bengtsfors.se

FELANMÄLAN
Felanmälan görs i första hand via Mina sidor.
Telefontid: 8.00-10.00 samt 14.00-15.00
Telefon: 0531-52 69 00
E-post: felanmalan.bhus@bengtsfors.se

JOUR (vardagar efter 16.00 och helger)
Telefon (värme-, vatten- eller elfel etc.): 0709-83 28 66
Telefon (störning, dörröppning vid borttappad nyckel:
010-470 53 00

BESÖKS- OCH POSTADRESS
Källebergsgatan 1
666 30 Bengtsfors


Bengtsforshus AB

Bengtsforshus AB är det kommunala bostadsbolaget i Bengtsfors kommun. Vi är medlem i Sveriges allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsbolag över hela landet.

Bengtsforshus förvaltar cirka 850 lägenheter på fem orter.

Bovärdar

BENGTSFORS, SKÅPAFORS, BILLINGSFORS
Robert Hansson: 0531-52 69 03
Per Bryntesson 0531-52 69 07

DALS LÅNGED, BÄCKEFORS
Jonas Ling 0531-52 69 16
Per-Ola Jensen 0531-52 69 02