Bengtsforshus AB:s officiella hemsida. Naturnära och centrala lägenheter på sex olika orter.

Hyresgästundersökning

Kommentarer från hyresgästundersökningen

Några av de fritextkommentarer som lämnades i undersökningen. De mest frekventa önskemålen handlar om duschkabin och tvättmaskin, de mest återkommande synpunkterna om värmekomfort och soprumsmiljöer. På frågan ”Vad uppskattar du/ni mest” är de vanligaste svaren; lugnet och läget.

Nu är de svar vi fick in i höstens hyresgästundersökning sammanställda och vi tackar alla som deltog med sina svar. Det är ett viktigt underlag för oss när vi planerar förbättringsåtgärder och rutiner i verksamheten.

Undersökningen som gjordes är indelad i fem olika områden;

  • Ta kunden på allvar
  • Rent och snyggt
  • Trygghet
  • Hjälp när det behövs
  • Förvaltningspolicy - värme, underhåll, förvaltning av lägenheter

Ta kunden på allvar

Jämfört med 2017 har resultatet för detta område ökat från 84,2 till 86,6 procent. Det är främst tillgänglighet (telefontider, besökstider och att få tag i rätt person) samt information till hyresgästerna som blivit bättre. Vi ligger på samma nivå som 2017 vad gäller att åtgärda fel till följd av synpunkter från hyresgästen inom överenskommen tid. Det här är ett område vi behöver förstärka.

Rent och snyggt

Problem med nedstökade soprum och sophantering är något som Bengtsforshus delar med många andra bostadsbolag och bekräftas i undersökningen. Lite fler än hälften är nöjda med soprummen och möjligheten till källsortering. Det är ett sämre resultat än förgående år då 6 av 10 var nöjda. Störst missnöje med soprummen finns i Dals Långed. Totalt sett har nöjdheten i kategorin ”Rent och snyggt” minskat något från 2017 varav soprummen är en starkt bidragande faktor. I denna kategori är hyresgästerna mest nöjda med skötsel av entréer, trapphus samt rabatter, buskar och grönytor.

Trygghet

Vad gäller trygghet har nöjdheten ökat något från året innan. Den personliga tryggheten i trapphus och i källare/vind är hög och har ökat markant sedan 2017 (91,5 respektive 81,3 procent upplever trygghet på dessa ställen). Även den personliga tryggheten i bostadsområdet och kontakt med grannar får bra betyg i undersökningen. Säkerheten för parkerade bilar upplevs som tryggare än tidigare år. Frågor om belysning på gården har fått sämre resultat än tidigare år.

Hjälp när det behövs

Att få hjälp när det behövs är en viktig fråga. Inom denna frågekategori är hyresgästerna minst nöjda med att få felet reparerat inom rimlig tid och bekräftelse på att felet är avhjälpt. Möjlighet att anmäla felet och hur fastighetsskötaren/reparatören städat efter sig är det man är mest nöjd med inom kategorin ”Hjälp när det behövs”

Förvaltningspolicy

Inom kategorin ”Förvaltningspolicy” ställdes frågor om underhåll, komfort, utrustning etc. De frågor som upplevs som anmärkningsvärda i negativ eller positiv riktning är:

  • Värmekomforten under sommarhalvåret upplevs sämre än tidigare (vilket kan vara ett resultat av den ovanligt varma sommaren 2018).
  • 70, 5 procent är nöjda med lägenhetens utrustning vilket kan jämföras med siffran 63,5 procent för året innan.
  • Möjligheten att agera miljömedvetet har sjunkit.
  • 76,4 procent tycker att det är lätt att få passande tvättider vilket är en ökning från 2017.
  • Underhåll av trapphus har ökat från 70,7 till 78,2 procents nöjdhet.

Undersökningen skickades ut till 450 slumpmässigt utvalda hyresgäster varav 50,2 procent svarade. Vi planerar att göra en ny undersökning 2020.

Publicerat av: Anna Sandström
Publicerad:

Dela
 Skriv ut

Kontakta oss

KUNDTJÄNST OCH ADMINISTRATION
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag: 8.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 9.30-12.00
Telefon: 0531-52 68 60, 52 68 61
E-post: bengtsforshus@bengtsfors.se

FELANMÄLAN
Felanmälan görs i första hand via Mina sidor.
Telefontid: 8.00-10.00 samt 14.00-15.00
Telefon: 0531-52 69 00
E-post: felanmalan.bhus@bengtsfors.se

JOUR (vardagar efter 16.00 och helger)
Telefon (värme-, vatten- eller elfel etc.): 0709-83 28 66
Telefon (störning, dörröppning vid borttappad nyckel:
010-470 53 00

BESÖKS- OCH POSTADRESS
Källebergsgatan 1
666 30 Bengtsfors


Bengtsforshus AB

Bengtsforshus AB är det kommunala bostadsbolaget i Bengtsfors kommun. Vi är medlem i Sveriges allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsbolag över hela landet.

Bengtsforshus förvaltar cirka 850 lägenheter på fem orter.

Bovärdar

BENGTSFORS, SKÅPAFORS, BILLINGSFORS
Robert Hansson: 0531-52 69 03
Per Bryntesson 0531-52 69 07

DALS LÅNGED, BÄCKEFORS
Jonas Ling 0531-52 69 16
Per-Ola Jensen 0531-52 69 02